ขนาดที่แท้จริงของ Tabloid Paper

  • ความกว้าง:279mm (10.98นิ้ว)
  • ความสูง:432mm (17.01นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Tabloid Paper