ขนาดที่แท้จริงของ A5 Paper

  • ความกว้าง:148mm (5.83นิ้ว)
  • ความสูง:210mm (8.27นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  A5 Paper