ขนาดที่แท้จริงของ B4 Paper

  • ความกว้าง:250mm (9.84นิ้ว)
  • ความสูง:353mm (13.9นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  B4 Paper