ขนาดที่แท้จริงของ B5 Paper

  • ความกว้าง:176mm (6.93นิ้ว)
  • ความสูง:250mm (9.84นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  B5 Paper