ขนาดที่แท้จริงของ Super B / Super A3 Paper

  • ความกว้าง:330mm (12.99นิ้ว)
  • ความสูง:483mm (19.02นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Super B / Super A3 Paper