ขนาดที่แท้จริงของ Executive Paper

  • ความกว้าง:184mm (7.24นิ้ว)
  • ความสูง:267mm (10.51นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Executive Paper