ขนาดที่แท้จริงของ A(Letter) Paper

  • ความกว้าง:215.9mm (8.5นิ้ว)
  • ความสูง:279.4mm (11นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  A(Letter) Paper