ขนาดที่แท้จริงของ Legal Paper

  • ความกว้าง:215.9mm (8.5นิ้ว)
  • ความสูง:355.6mm (14นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Legal Paper