ขนาดที่แท้จริงของ Folio Paper

  • ความกว้าง:216mm (8.5นิ้ว)
  • ความสูง:430mm (16.93นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Folio Paper