ขนาดที่แท้จริงของ Statement Paper

  • ความกว้าง:140.0mm (5.51นิ้ว)
  • ความสูง:216.0mm (8.5นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Statement Paper