ขนาดที่แท้จริงของ A4 Paper

  • ความกว้าง:210.0mm (8.27นิ้ว)
  • ความสูง:297.0mm (11.69นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  A4 Paper