ขนาดที่แท้จริงของ A3 Paper

  • ความกว้าง:297mm (11.69นิ้ว)
  • ความสูง:420mm (16.54นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  A3 Paper