อุปกรณ์ iOS, Android 4.4+ และ Windows 8.1+ ทั้งหมดสามารถแสดงอีโมจิที่มีสีสันได้ Unicode มาถึงเวอร์ชัน 12 และมีอีโมจิ 1,700 รายการในแปดหมวดหมู่ หน้านี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันออนไลน์ มันพยายามแสดงอิโมจิแบบกราฟิกทั้งหมดโดยใช้ระบบของคุณ หากอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับอิโมจิบางตัวไอคอนจะถูกแทนที่ด้วยรูปภาพของอีโมจิ และภาพเหล่านั้นสามารถคัดลอกได้เช่นกัน

คลิกไอคอนเพื่อคัดลอกแล้ววางที่ใดก็ได้

ที่ใช้ล่าสุด

นี้โดยอัตโนมัติจะรวบรวมไอคอนล่าสุดและที่คุณใช้บ่อย

รายการที่เกี่ยวข้อง