คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด▼

Emoji ความหมาย คัดลอก / วาง
🔢สัญลักษณ์การป้อนข้อมูลตัวเลขคัดลอก
0️⃣ปุ่มเลขศูนย์คัดลอก
1️⃣ปุ่มเลขหนึ่งคัดลอก
2️⃣ปุ่มเลขสองคัดลอก
3️⃣ปุ่มเลขสามคัดลอก
4️⃣ปุ่มเลขสี่คัดลอก
5️⃣ปุ่มเลขห้าคัดลอก
6️⃣ปุ่มเลขหกคัดลอก
7️⃣ปุ่มเลขเจ็ดคัดลอก
8️⃣ปุ่มเลขแปดคัดลอก
9️⃣ปุ่มเลขเก้าคัดลอก
🔟ปุ่มกดเลข 10คัดลอก
เครื่องหมายบวกแบบหนาคัดลอก
เครื่องหมายลบแบบหนาคัดลอก
✖️เครื่องหมายคูณแบบหนาคัดลอก
เครื่องหมายหารแบบหนาคัดลอก
🟰เครื่องหมายเท่ากับคัดลอก

  • หากคุณต้องการที่จะใช้ภาพเหล่านี้ในบล็อกโพสต์โปรดลองใช้เครื่องมือนี้แทน Emoji in Blog
  • คุณสามารถคัดลอกและวางไปได้ทุกที่ Emoji จะถูกแปลงเป็นภาพไอคอนที่แตกต่างกันใน Facebook และ Twitter นอกจากนี้เรายังรวบรวมสัญลักษณ์ข้อความที่เกี่ยวข้อง