⇩ ⇩ ⇩
#
ข้อความสี่เหลี่ยม ข้อความรูปสี่เหลี่ยมมีสองลักษณะ ได้แก่ พื้นหลังสีดำและพื้นหลังสีขาวตัวอักษรประเภทนี้มีอักษรตัวใหญ่เท่านั้น ดังนั้นเราจะแปลงตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นอักษรตัวใหญ่ในโหมดพื้นหลังสีดำตัวอักษร A, B, O และ P อาจมีสีแตกต่างกันในอุปกรณ์มือถือเนื่องจากตัวอักษรเหล่านี้ถือเป็นอิโมจิ คุณสามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้