⇩ ⇩ ⇩
#
ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก เรียกอีกอย่างว่า small capitals หรือ petite caps โดยทั่วไปตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าและตัวพิมพ์เล็กจะเล็กกว่าอย่างไรก็ตามตัวอักษรนี้ดูเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แต่ขนาดตัวอักษรเหมือนกับตัวพิมพ์เล็ก Microsoft Word , Apple Pages และ Libre Office ทั้งหมดมีคุณลักษณะนี้ในตัว