สัญลักษณ์ลูกศรในทิศทางต่าง ๆ รวมถึงสัญญาณไฟเลี้ยวลูกศรบิดลูกศรประและสัญลักษณ์ทิศทางลม

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด▼

🔼🔽

Emoji ความหมาย คัดลอก / วาง
⬆️ลูกศรขึ้นสีดำคัดลอก
⬇️ลูกศรลงสีดำคัดลอก
⬅️ลูกศรชี้ซ้ายสีดำคัดลอก
➡️ลูกศรชี้ขวาสีดำคัดลอก
↗️ลูกศรเฉียงบนขวาคัดลอก
↘️ลูกศรเฉียงล่างขวาคัดลอก
↙️ลูกศรเฉียงล่างซ้ายคัดลอก
↖️ลูกศรเฉียงบนซ้ายคัดลอก
↕️ลูกศรชี้บนและล่างคัดลอก
↔️ลูกศรชี้ซ้ายและขวาคัดลอก
🔀ลูกศรบิดไปทางขวาคัดลอก
🔄ลูกศรชี้ลงและขึ้นทวนเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมเปิดคัดลอก
↪️ลูกศรชี้ขวางอเป็นตะขอคัดลอก
↩️ลูกศรชี้ซ้ายงอเป็นตะขอคัดลอก
🔃ลูกศรชี้ลงและขึ้นตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมเปิดคัดลอก
⤴️ลูกศรโค้งขึ้นทางขวาคัดลอก
⤵️ลูกศรโค้งลงทางขวาคัดลอก
🔁ลูกศรชี้ไปทางขวาและทางซ้ายตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมเปิดคัดลอก
▶️สามเหลี่ยมปลายชี้ไปทางขวาสีดำคัดลอก
◀️สามเหลี่ยมปลายชี้ไปทางซ้ายสีดำคัดลอก
🔼สามเหลี่ยมเล็กปลายชี้ขึ้นสีแดงคัดลอก
🔽สามเหลี่ยมเล็กปลายชี้ลงสีแดงคัดลอก
สามเหลี่ยมซ้อน 2 ชั้นปลายชี้ขึ้นสีดำคัดลอก
สามเหลี่ยมซ้อน 2 ชั้นปลายชี้ลงสีดำคัดลอก
👆นิ้วชี้หลังมือสีขาวชี้ขึ้นคัดลอก
👇นิ้วชี้หลังมือสีขาวชี้ลงคัดลอก
👈นิ้วชี้หลังมือสีขาวชี้ไปทางซ้ายคัดลอก
👉นิ้วชี้หลังมือสีขาวชี้ไปทางขวาคัดลอก

  • หากคุณต้องการที่จะใช้ภาพเหล่านี้ในบล็อกโพสต์โปรดลองใช้เครื่องมือนี้แทน Emoji in Blog
  • คุณสามารถคัดลอกและวางไปได้ทุกที่ Emoji จะถูกแปลงเป็นภาพไอคอนที่แตกต่างกันใน Facebook และ Twitter นอกจากนี้เรายังรวบรวมสัญลักษณ์ข้อความที่เกี่ยวข้อง