สัญลักษณ์ลูกศรในทิศทางต่าง ๆ รวมถึงสัญญาณไฟเลี้ยวลูกศรบิดลูกศรประและสัญลักษณ์ทิศทางลม

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด▼

🔼🔽

Emoji ข้อความล้วน ความหมาย คัดลอก / วาง
ลูกศรขึ้นสีดำคัดลอก
ลูกศรลงสีดำคัดลอก
ลูกศรชี้ซ้ายสีดำคัดลอก
ลูกศรชี้ขวาสีดำคัดลอก
ลูกศรเฉียงบนขวาคัดลอก
ลูกศรเฉียงล่างขวาคัดลอก
ลูกศรเฉียงล่างซ้ายคัดลอก
ลูกศรเฉียงบนซ้ายคัดลอก
ลูกศรชี้บนและล่างคัดลอก
ลูกศรชี้ซ้ายและขวาคัดลอก
🔀ลูกศรบิดไปทางขวาคัดลอก
🔄ลูกศรชี้ลงและขึ้นทวนเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมเปิดคัดลอก
ลูกศรชี้ขวางอเป็นตะขอคัดลอก
ลูกศรชี้ซ้ายงอเป็นตะขอคัดลอก
🔃ลูกศรชี้ลงและขึ้นตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมเปิดคัดลอก
ลูกศรโค้งขึ้นทางขวาคัดลอก
ลูกศรโค้งลงทางขวาคัดลอก
🔁ลูกศรชี้ไปทางขวาและทางซ้ายตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมเปิดคัดลอก
สามเหลี่ยมปลายชี้ไปทางขวาสีดำคัดลอก
สามเหลี่ยมปลายชี้ไปทางซ้ายสีดำคัดลอก
🔼สามเหลี่ยมเล็กปลายชี้ขึ้นสีแดงคัดลอก
🔽สามเหลี่ยมเล็กปลายชี้ลงสีแดงคัดลอก
สามเหลี่ยมซ้อน 2 ชั้นปลายชี้ขึ้นสีดำคัดลอก
สามเหลี่ยมซ้อน 2 ชั้นปลายชี้ลงสีดำคัดลอก
👆นิ้วชี้หลังมือสีขาวชี้ขึ้นคัดลอก
👇นิ้วชี้หลังมือสีขาวชี้ลงคัดลอก
👈นิ้วชี้หลังมือสีขาวชี้ไปทางซ้ายคัดลอก
👉นิ้วชี้หลังมือสีขาวชี้ไปทางขวาคัดลอก

  • หากคุณต้องการที่จะใช้ภาพเหล่านี้ในบล็อกโพสต์โปรดลองใช้เครื่องมือนี้แทน Emoji in Blog
  • คุณสามารถคัดลอกและวางไปได้ทุกที่ Emoji จะถูกแปลงเป็นภาพไอคอนที่แตกต่างกันใน Facebook และ Twitter นอกจากนี้เรายังรวบรวมสัญลักษณ์ข้อความที่เกี่ยวข้อง