คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด▼

Emoji ความหมาย คัดลอก / วาง
🌙ดวงจันทร์เสี้ยวคัดลอก
🌛ดวงจันทร์ครึ่งดวงข้างขึ้นมีรูปหน้าคัดลอก
🌜ดวงจันทร์ครึ่งดวงข้างแรมมีรูปหน้าคัดลอก
🌕สัญลักษณ์ดวงจันทร์เต็มดวงคัดลอก
🌖สัญลักษณ์ดวงจันทร์ค่อนดวงข้างแรมคัดลอก
🌗สัญลักษณ์ดวงจันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้ายคัดลอก
🌘สัญลักษณ์ดวงจันทร์เสี้ยวข้างแรมคัดลอก
🌑สัญลักษณ์วันเดือนดับคัดลอก
🌒สัญลักษณ์ดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นคัดลอก
🌓สัญลักษณ์ดวงจันทร์ครึ่งดวงครั้งแรกคัดลอก
🌔สัญลักษณ์ดวงจันทร์ค่อนดวงข้างขึ้นคัดลอก
🌚จันทร์ดับมีรูปหน้าคัดลอก
🌝ดวงจันทร์เต็มดวงมีรูปหน้าคัดลอก
🎑พิธีชมจันทร์คัดลอก
🥮ขนมไหว้พระจันทร์คัดลอก

  • หากคุณต้องการที่จะใช้ภาพเหล่านี้ในบล็อกโพสต์โปรดลองใช้เครื่องมือนี้แทน Emoji in Blog
  • คุณสามารถคัดลอกและวางไปได้ทุกที่ Emoji จะถูกแปลงเป็นภาพไอคอนที่แตกต่างกันใน Facebook และ Twitter นอกจากนี้เรายังรวบรวมสัญลักษณ์ข้อความที่เกี่ยวข้อง