⇩ ⇩ ⇩
#
ตัวอักษรเล่นหาง ฟอนต์แบบตัวอักษรดูเหมือนลายมือเขียน นอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดลูกตาของผู้ใช้ ข้อความตัวสะกดมีสองรูปแบบรวมถึงตัวอักษรตัวหนาและตัวหนา