ไอคอน emoji ของ Apple สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์เช่น windows 7 BTW, Pineapple ไม่ใช่แอปเปิ้ล

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด▼

Emoji ความหมาย คัดลอก / วาง
🍎แอปเปิ้ลแดงคัดลอก
🍏แอปเปิ้ลเขียวคัดลอก
🍍สับปะรดคัดลอก

  • หากคุณต้องการที่จะใช้ภาพเหล่านี้ในบล็อกโพสต์โปรดลองใช้เครื่องมือนี้แทน Emoji in Blog
  • คุณสามารถคัดลอกและวางไปได้ทุกที่ Emoji จะถูกแปลงเป็นภาพไอคอนที่แตกต่างกันใน Facebook และ Twitter นอกจากนี้เรายังรวบรวมสัญลักษณ์ข้อความที่เกี่ยวข้อง