⇩ ⇩ ⇩
#
ตัวหนา ข้อความตัวหนา / ตัวเอียงเป็นวิธีทั่วไปในการเน้นข้อความเช่นเน้นข้อความการอ้างอิงหรือคำพูดของผู้คนเป็นต้นมีสามลักษณะ ได้แก่ ข้อความตัวหนาตัวหนาตัวเอียงและตัวเอียง คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อความโดยเลือกตัวเลือก