คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด▼

Emoji ความหมาย คัดลอก / วาง
🕰️Mantelpiece clockคัดลอก
นาฬิกาทรายคัดลอก
นาฬิกาทรายที่ทรายกำลังไหลคัดลอก
นาฬิกาคัดลอก
นาฬิกาปลุกคัดลอก
⏱️Stopwatchคัดลอก
⏲️Timer clockคัดลอก
🕦นาฬิกาบอกเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕧นาฬิกาบอกเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕛นาฬิกาบอกเวลา 12 นาฬิกาคัดลอก
🕤นาฬิกาบอกเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕚นาฬิกาบอกเวลา 11 นาฬิกาคัดลอก
🕜นาฬิกาบอกเวลา 1 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕖นาฬิกาบอกเวลา 7 นาฬิกาคัดลอก
🕓นาฬิกาบอกเวลา 4 นาฬิกาคัดลอก
🕔นาฬิกาบอกเวลา 5 นาฬิกาคัดลอก
🕠นาฬิกาบอกเวลา 5 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕡นาฬิกาบอกเวลา 6 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕕นาฬิกาบอกเวลา 6 นาฬิกาคัดลอก
🕥นาฬิกาบอกเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕢นาฬิกาบอกเวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕣นาฬิกาบอกเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕙นาฬิกาบอกเวลา 10 นาฬิกาคัดลอก
🕒นาฬิกาบอกเวลา 3 นาฬิกาคัดลอก
🕑นาฬิกาบอกเวลา 2 นาฬิกาคัดลอก
🕗นาฬิกาบอกเวลา 8 นาฬิกาคัดลอก
🕞นาฬิกาบอกเวลา 3 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕐นาฬิกาบอกเวลา 1 นาฬิกาคัดลอก
🕝นาฬิกาบอกเวลา 2 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก
🕘นาฬิกาบอกเวลา 9 นาฬิกาคัดลอก
🕟นาฬิกาบอกเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีคัดลอก

  • หากคุณต้องการที่จะใช้ภาพเหล่านี้ในบล็อกโพสต์โปรดลองใช้เครื่องมือนี้แทน Emoji in Blog
  • คุณสามารถคัดลอกและวางไปได้ทุกที่ Emoji จะถูกแปลงเป็นภาพไอคอนที่แตกต่างกันใน Facebook และ Twitter นอกจากนี้เรายังรวบรวมสัญลักษณ์ข้อความที่เกี่ยวข้อง