ขนาดที่แท้จริงของ COM10 (No. 10) Envelope

  • ความกว้าง:241.3mm (9.5นิ้ว)
  • ความสูง:104.8mm (4.13นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  COM10 (No. 10) Envelope