ขนาดที่แท้จริงของ Monarch Envelope

  • ความกว้าง:190.5mm (7.5นิ้ว)
  • ความสูง:98.4mm (3.87นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Monarch Envelope