ขนาดที่แท้จริงของ C3 Envelope

  • ความกว้าง:458.0mm (18.03นิ้ว)
  • ความสูง:324.0mm (12.76นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  C3 Envelope