ขนาดที่แท้จริงของ C5 Envelope

  • ความกว้าง:229.0mm (9.02นิ้ว)
  • ความสูง:162.0mm (6.38นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  C5 Envelope