ขนาดที่แท้จริงของ C6 Envelope

  • ความกว้าง:162.0mm (6.38นิ้ว)
  • ความสูง:114.0mm (4.49นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  C6 Envelope