ขนาดที่แท้จริงของ B5 Envelope

  • ความกว้าง:176.0mm (6.93นิ้ว)
  • ความสูง:250.0mm (9.84นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  B5 Envelope