ขนาดที่แท้จริงของ DL Envelope

  • ความกว้าง:220.0mm (8.66นิ้ว)
  • ความสูง:110.0mm (4.33นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  DL Envelope