ขนาดที่แท้จริงของ C4 Envelope

  • ความกว้าง:324.0mm (12.76นิ้ว)
  • ความสูง:229.0mm (9.02นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  C4 Envelope