สัญลักษณ์ Omega

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
ΩωαβπλΣθ
HTML ความหมาย
Ω Ω
Ω
U+3A9
สัญลักษณ์ Omega (ตัวใหญ่)
Omega ตัวใหญ่มักจะถูกใช้เพื่อแทน ohms, หน่วยของความต้านทานไฟฟ้าในฟิสิกส์และวิศวกรรม.
ω ω
ω
U+3C9
สัญลักษณ์ Omega (ตัวเล็ก)
สัญลักษณ์ omega ตัวเล็กมักจะถูกใช้ในฟิสิกส์, วิศวกรรม, และคณิตศาสตร์เพื่อแทนความเร็วมุมหรือความถี่.

สัญลักษณ์ Omega คืออะไร?

สัญลักษณ์ Omega หรือ ω (ตัวเล็ก) และ Ω (ตัวใหญ่) มาจากตัวอักษรกรีกโบราณที่เป็นตัวอักษรตัวสุดท้าย สัญลักษณ์นี้มีการนำไปใช้ในหลายๆ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ มาจากวัฒนธรรมกรีกโบราณ และมีการใช้งานหลายอย่างในสาขาต่างๆ ในปัจจุบัน

ภาพต้นฉบับและการปรับเปลี่ยนของสัญลักษณ์ Omega

ด้านล่างนี้คือรูปภาพต้นฉบับและการปรับเปลี่ยนของสัญลักษณ์ Omega ที่ถูกนำเสนอในข้อความธรรมดาเพื่อการคัดลอกและวางง่ายๆ:

 • สัญลักษณ์ต้นฉบับ: ω, Ω
 • การปรับเปลี่ยน: 𝜔, 𝜴, 𝝎, 𝝮, 𝞈, 𝞨

การใช้งานสัญลักษณ์ Omega ในสาขาต่างๆ

สัญลักษณ์ Omega (ω, Ω) มีการใช้งานที่หลากหลาย:

 • ฟิสิกส์: มักจะถูกใช้เพื่อแทนความเร็วมุม, ความต้านทานไฟฟ้า (Ω), และปริมาณที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ.
 • วิศวกรรม: มักจะถูกใช้เพื่อแทนความต้านทานไฟฟ้าเป็น ohms (Ω) หรือความเร็วมุม (ω).
 • คณิตศาสตร์: มักจะถูกใช้เพื่อแทนองค์ประกอบสุดท้ายในเซ็ตหรือค่าคงที่ที่เฉพาะเจาะจง.
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์: อาจจะถูกใช้เพื่อแทนประสิทธิภาพในกรณีที่แย่ที่สุดใน big O notation, มักจะถูกแทนด้วย Ω(n).
 • ภาษาศาสตร์: เป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายของตัวอักษรกรีก อาจจะปรากฏในการเขียนอักษรหรือโมเดลทางภาษาศาสตร์.
 • เคมี: ใช้เพื่อแทนรูปแบบของ isomer หรือการตั้งค่าในเคมีอินทรีย์.
 • ชีววิทยา: อาจจะแทนรูปแบบเฉพาะของกรดไขมันหรือสารประกอบชีวภาพอื่นๆ.

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Omega โดยใช้คีย์บอร์ด, รหัส Alt, และ LaTeX

 • Windows: กดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วพิมพ์ 969 (สำหรับตัวเล็ก) หรือ 937 (สำหรับตัวใหญ่) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข แล้วปล่อยปุ่ม Alt.
 • Mac: เข้าถึงจากเมนูตัวอักษรพิเศษหรือคัดลอกจากที่อื่น.
 • Linux: กด Ctrl + Shift + u, แล้วพิมพ์ 03c9 (สำหรับตัวเล็ก) หรือ 03a9 (สำหรับตัวใหญ่) แล้วกด Enter.
 • HTML: สำหรับตัวเล็กใช้ ω และสำหรับตัวใหญ่ใช้ Ω.
 • LaTeX: สำหรับตัวเล็กใช้คำสั่ง \omega. สำหรับตัวใหญ่เพียงพิมพ์ \Omega.

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ Omega (ตัวใหญ่)สัญลักษณ์ Omega (ตัวเล็ก)