สัญลักษณ์อินฟินิตี้

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
♾️π±
HTML ความหมาย
∞
∞
U+221E
สัญลักษณ์อินฟินิตี้
สัญลักษณ์อินฟินิตี้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลีมนิสเกต แทนความไม่มีขอบเขตหรือความไม่มีขีดจำกัดในคณิตศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ

สัญลักษณ์อินฟินิตี้คืออะไร?

สัญลักษณ์อินฟินิตี้ที่แสดงด้วยเครื่องหมาย ∞ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลีมนิสเกต แทนความไม่มีขอบเขตหรือความไม่มีขีดจำกัดในคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ มักนิยมใช้ในหลายวงการ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และปรัชญา เพื่ออธิบายแนวคิด ปริมาณ หรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีขอบเขตหรือขีดจำกัดใดๆ

การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์อินฟินิตี้ในหลายวงการ

สัญลักษณ์อินฟินิตี้ (∞) ไม่จำกัดการใช้ในบริบททางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในสาขาวิชาอื่นๆ ดังนี้:

  • คณิตศาสตร์: ใช้แสดงค่าหรือปริมาณที่ไม่มีขอบเขต
  • ฟิสิกส์: ใช้ในทฤษฎีที่พูดถึงมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือปริมาณที่ใหญ่หรือเล็กมากๆ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์: ใช้แสดงลูปที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรืออัลกอริทึมที่ไม่มีขอบเขต
  • ปรัชญาและศาสนา: แทนความคิดที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ เช่น แนวคิดของสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม: เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยืนยาวนาน ความไม่มีที่สิ้นสุด หรือรอบเวียนที่ไม่สิ้นสุด มักพบในงานศิลปะและเครื่องประดับ

การตีความสัญลักษณ์อินฟินิตี้มักขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในสายวิชาทางวิชาการที่เข้มงวดหรือในการแสดงออกทางสัญลักษณ์และวัฒนธรรม

ประวัติของสัญลักษณ์อินฟินิตี้

สัญลักษณ์อินฟินิตี้ถูกนำเสนอโดยนักคณิตศาสตร์จอห์น วอลลิสในปี 1655 เขาใช้สัญลักษณ์นี้แทนความไม่มีที่สิ้นสุดทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการคำนวณศาสตร์และคณิตศาสตร์ทฤษฎี ตั้งแต่นั้นไปสัญลักษณ์นี้ถูกนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาอื่นเพื่อแสดงถึงความไม่มีที่สิ้นสุดหรือความไม่มีขีดจำกัด

วิธีพิมพ์สัญลักษณ์อินฟินิตี้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด รหัส Alt และ LaTeX

  • Windows: กดค้างปุ่ม Alt บนแป้นพิมพ์แล้วพิมพ์เลข 221E บนแป้นพิมพ์ตัวเลขแล้วปล่อยปุ่ม Alt
  • Mac: กดปุ่ม Option + 5
  • Linux: กดปุ่ม Ctrl + Shift + u จากนั้นพิมพ์เลข 221e และกดปุ่ม Enter
  • HTML: ใช้ named entity ∞ หรือ numeric entity ∞
  • LaTeX: ใน LaTeX ใช้คำสั่ง \infty เพื่อพิมพ์สัญลักษณ์อินฟินิตี้

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์อินฟินิตี้