สัญลักษณ์ Lambda

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
λΛαβπθΣΩ
HTML ความหมาย
λ λ
λ
U+3BB
สัญลักษณ์ Lambda (ตัวเล็ก)
สัญลักษณ์ Lambda ตัวเล็กถูกใช้เป็นประจำในหลายสาขาวิชาเช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์, ฟิสิกส์, และคณิตศาสตร์ ในการแทนค่าความยาวคลื่น, ค่า eigenvalues, หรือฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อ
Λ Λ
Λ
U+39B
สัญลักษณ์ Lambda (ตัวใหญ่)
สัญลักษณ์ Lambda ตัวใหญ่ใช้น้อยกว่า แต่สามารถแทนชุดข้อมูล, ประโยคตรรกศาสตร์ในระบบรูปแบบ, หรือใช้เป็นสัญลักษณ์ใน lambda calculus

สัญลักษณ์ Lambda คืออะไร?

สัญลักษณ์ Lambda, ที่แทนด้วย λ (ตัวเล็ก) และ Λ (ตัวใหญ่), มาจากอักษรกรีกที่เป็นตัวอักษรที่ 11 สัญลักษณ์นี้มีการนำไปใช้ในหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และวิชาการในปัจจุบัน ประวัติสัญลักษณ์นี้มาจากภาษากรีกโบราณและวิวัฒนาการมีการใช้งานหลากหลายในปัจจุบัน

ต้นฉบับและการเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์ Lambda

เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ Alpha, Lambda ก็มีรูปแบบต้นฉบับและการเปลี่ยนแปลงหลายแบบ ดังนี้คือรูปแบบเหล่านั้นที่นำเสนอในรูปแบบข้อความธรรมดาเพื่อให้คัดลอกและวางได้ง่าย:

 • สัญลักษณ์ต้นฉบับ: λ, Λ
 • การเปลี่ยนแปลง: 𝛌, 𝛬, 𝜆, 𝜦, 𝝀, 𝝠, 𝞴

การใช้งานสัญลักษณ์ Lambda ในหลากหลายสาขาวิชา

สัญลักษณ์ Lambda (λ, Λ) เป็นสัญลักษณ์ที่หลากหลายและถูกใช้ในหลายสาขาวิชา:

 • คณิตศาสตร์: ใช้เพื่อแทนค่า eigenvalues ในวิชาพีชคณิตเชิงเส้น
 • ฟิสิกส์: แทนค่าความยาวคลื่นของคลื่น
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์: แทนฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อในภาษาโปรแกรม, โดยเฉพาะในการโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
 • วิศวกรรม: ใช้เป็นที่นิยมในการแทนค่าความยาวคลื่นหรืออัตราการสลาย
 • ภาษาศาสตร์: ในฐานะอักษรที่ 11 ของภาษากรีก มักจะใช้ในสัญลักษณ์ภาษาศาสตร์และเครื่องหมายการออกเสียง
 • Calculus: ใช้เป็นสัญลักษณ์ใน lambda calculus, ระบบรูปแบบในตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Lambda โดยใช้คีย์บอร์ด, รหัส Alt, และ LaTeX

 • Windows: กดค้างคีย์ Alt แล้วพิมพ์ 955 (สำหรับตัวเล็ก) หรือ 923 (สำหรับตัวใหญ่) บน numeric keypad, จากนั้นปล่อยคีย์ Alt
 • Mac: โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้เมนูอักษรพิเศษหรือคัดลอกจากที่อื่น
 • Linux: กด Ctrl + Shift + u, จากนั้นพิมพ์ 03bb (สำหรับตัวเล็ก) หรือ 039b (สำหรับตัวใหญ่) แล้วกด Enter
 • HTML: สำหรับตัวเล็ก, ใช้ λ และสำหรับตัวใหญ่ใช้ Λ
 • LaTeX: สำหรับตัวเล็ก, ใช้คำสั่ง \lambda สำหรับตัวใหญ่, พิมพ์ \Lambda

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ Lambda (ตัวเล็ก)สัญลักษณ์ Lambda (ตัวใหญ่)