สัญลักษณ์เบต้า

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
βΒαγδωΦ
HTML ความหมาย
β β
β
U+3B2
สัญลักษณ์ Beta (ตัวพิมพ์เล็ก)
สัญลักษณ์ Beta ตัวพิมพ์เล็กมักถูกใช้ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์, ชีววิทยา, และวิศวกรรม เพื่อแทนความเร็ว, อัตราการเจริญเติบโต, หรือมุม
Β Β
Β
U+392
สัญลักษณ์ Beta (ตัวพิมพ์ใหญ่)
Beta ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวอักษรที่สองของอัลฟาเบตกรีก มักถูกใช้ในหลายบริบท โดยมักจะถูกกำหนดให้เป็นเวอร์ชันหรือช่วงที่สอง

สัญลักษณ์ Beta คืออะไร?

สัญลักษณ์ Beta ซึ่งแทนด้วย β (ตัวพิมพ์เล็ก) และ Β (ตัวพิมพ์ใหญ่) เป็นตัวอักษรที่สองในอัลฟาเบตกรีก มันถูกใช้ในหลากหลายฟิลด์สำหรับการนำมาใช้งานต่างๆ เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ Alpha

รูปแบบต้นฉบับและรูปแบบอื่น ๆ ของสัญลักษณ์ Beta

สัญลักษณ์ Beta มีรูปแบบต้นฉบับและรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้ โดยเราได้นำเสนอในรูปแบบข้อความธรรมดาเพื่อความง่ายในการคัดลอกและวาง:

 • สัญลักษณ์ต้นฉบับ: β, Β
 • รูปแบบอื่น ๆ : ϐ, , , , 𝚩, 𝛃, 𝛣, 𝛽, 𝜝, 𝜷, 𝝗, 𝝱, 𝞑, 𝞫

การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ Beta ในสาขาต่าง ๆ

สัญลักษณ์ Beta (β, Β) มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับหลายๆ สาขา:

 • คณิตศาสตร์: ใช้ในวิชาวิเคราะห์เพื่อระบุมุมหรือสัมประสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ฟิสิกส์: แทนความเร็วหรือความเร็วมุม
 • ชีววิทยา: ใช้เพื่อระบุโปรตีนหรือรูปแบบของโมเลกุลที่เฉพาะเจาะจง
 • วิศวกรรม: แทนค่าคงที่และสัมประสิทธิ์ทางวิศวกรรม
 • การเงิน: ใช้เพื่อระบุความไวของการลงทุนต่อการเคลื่อนไหวของตลาด
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์: ระบุ 'beta version' ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนที่มันทำงานได้มาก แต่อาจยังมีข้อผิดพลาด
 • ภาษาศาสตร์: บางครั้งถูกใช้ในการแสดงเสียงหรือรูปแบบของภาษา

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Beta โดยใช้คีย์บอร์ด รหัส Alt และ LaTeX

 • Windows: กดค้างคีย์ Alt แล้วพิมพ์ 225 (สำหรับตัวพิมพ์เล็ก) หรือ 914 (สำหรับตัวพิมพ์ใหญ่) บน numeric keypad จากนั้นปล่อยคีย์ Alt
 • Mac: สำหรับตัวพิมพ์เล็ก ใช้ Character Viewer หรือคัดลอกจากที่อื่น ตัวพิมพ์ใหญ่ก็สามารถคัดลอกจากแหล่งที่มาต่าง ๆ
 • Linux: กด Ctrl + Shift + u, จากนั้นพิมพ์ 03b2 (สำหรับตัวพิมพ์เล็ก) หรือ 0392 (สำหรับตัวพิมพ์ใหญ่) แล้วกด Enter
 • HTML: สำหรับตัวพิมพ์เล็ก ใช้ β และสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ ใช้ Β
 • LaTeX: สำหรับตัวพิมพ์เล็ก ใช้คำสั่ง \beta สำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ แค่พิมพ์ B

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ Beta (ตัวพิมพ์เล็ก)สัญลักษณ์ Beta (ตัวพิมพ์ใหญ่)