ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

Hong Kong Dollar (HKD/HK$)

ดู

10 Euro โปรดทราบ

ดู

ธนบัตรของวอนเกาหลีใต้

ดู

ธนบัตรของประเทศนิวซีแลนด์

ดู

ธนบัตรของแคนาดา

ดู

ธนบัตรของออสเตรเลีย

ดู

หมายเหตุเปโซของฟิลิปปินส์

ดู

ดอลลาร์สิงคโปร์

ดู

ธนบัตรรูปีอินเดีย

ดู

ลีร่าตุรกี

ดู

ธนบัตรของปอนด์สเตอร์ลิง

ดู

United States Dollar (USD)

ดู

ธนบัตรของ Renminbi

ดู

ธนบัตรของญี่ปุ่นเยน

ดู

ธนบัตรของมาเลเซียริงกิต

ดู

ธนบัตรโครเอเชีย kuna

ดู

ธนบัตรไทย

ดู

ธนบัตรของเดนมาร์กโครน

ดู

ธนบัตรของเช็กโครูนา

ดู

ธนบัตรของเวสต์ฟรังก์ CFA แอฟริกา

ดู

ธนบัตรของ naira ไนจีเรีย

ดู

ธนบัตรของจริงบราซิล

ดู

ธนบัตรของเชคเคิลอิสราเอลใหม่

ดู