ขนาดที่แท้จริงของ ธนบัตรของเดนมาร์กโครน

  • ความสูง:135mm (5.31นิ้ว)
  • ความกว้าง:72mm (2.83นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  ธนบัตรของเดนมาร์กโครน