ขนาดที่แท้จริงของ United States Dollar (USD)

  • ความสูง:66.3mm (2.61นิ้ว)
  • ความกว้าง:156.0mm (6.14นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  United States Dollar (USD)