ขนาดที่แท้จริงของ ธนบัตรของเวสต์ฟรังก์ CFA แอฟริกา

  • ความสูง:145mm (5.71นิ้ว)
  • ความกว้าง:74mm (2.91นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  ธนบัตรของเวสต์ฟรังก์ CFA แอฟริกา