ขนาดที่แท้จริงของ ธนบัตรของเชคเคิลอิสราเอลใหม่

  • ความสูง:138mm (5.43นิ้ว)
  • ความกว้าง:71mm (2.8นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  ธนบัตรของเชคเคิลอิสราเอลใหม่