ขนาดที่แท้จริงของ ธนบัตรของเช็กโครูนา

  • ความสูง:152mm (5.98นิ้ว)
  • ความกว้าง:69mm (2.72นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  ธนบัตรของเช็กโครูนา