สัญลักษณ์ Gamma

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
γΓαβΔΣπΨΩ
HTML ความหมาย
γ γ
γ
U+3B3
สัญลักษณ์ Gamma (ตัวเล็ก)
สัญลักษณ์ Gamma ตัวเล็กถูกนำมาใช้ในคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อแทนค่าคงที่และตัวแปรอย่างถี่ถ้วน
Γ Γ
Γ
U+393
สัญลักษณ์ Gamma (ตัวใหญ่)
สัญลักษณ์ Gamma ตัวใหญ่มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับฟังก์ชัน Gamma ในคณิตศาสตร์ รวมถึงในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆ ด้วย

สัญลักษณ์ Gamma คืออะไร?

สัญลักษณ์ Gamma ที่แทนด้วย γ (ตัวเล็ก) และ Γ (ตัวใหญ่) เป็นตัวอักษรที่สามของอัลฟาเบตกรีก มันถูกนำมาใช้ในหลากหลายแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการ สัญลักษณ์นี้มีรากศัพท์ในวัฒนธรรมกรีกโบราณและมีบทบาทหลายอย่างในแขนงวิชาในปัจจุบัน

รูปแบบต้นฉบับและการเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์ Gamma

สัญลักษณ์ Gamma มีรูปแบบต้นฉบับ และมีการเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ ดังนี้คือรูปแบบเหล่านั้น ซึ่งแสดงในรูปแบบข้อความธรรมดาเพื่อง่ายต่อการคัดลอกและวาง:

 • สัญลักษณ์ต้นฉบับ: γ, Γ
 • ตัวอักษรเล็ก ตัวยก หรือตัวย่อย: , , , ˠ
 • Double-Struck: ,
 • คณิตศาสตร์: 𝚪, 𝛄, 𝛤, 𝛾, 𝜞, 𝜸, 𝝘, 𝝲, 𝞒, 𝞬

การใช้สัญลักษณ์ Gamma ในหลากหลายสาขาวิชา

สัญลักษณ์ Gamma (γ, Γ) มีการนำมาใช้ในหลากหลายสาขาวิชา:

 • คณิตศาสตร์: ใช้ในการคำนวณดิฟเฟอเรนเชียลและฟังก์ชันวิเคราะห์ โดยมักแทนด้วย Γ สำหรับฟังก์ชัน Gamma
 • ฟิสิกส์: แทนโฟตอน ซึ่งเป็นอนุภาคพื้นฐานของแสง โดยมักแทนด้วย γ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์: นำมาใช้ในอัลกอริทึม และในการแก้ไข gamma ในการจัดการภาพดิจิตอล
 • วิศวกรรม: มักถูกใช้เพื่อบ่งบอกคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุหรือมุมเฟส โดยมักแทนด้วย γ
 • สถิติ: ปรากฎในการแจกแจงเช่น gamma distribution โดยมักแทนด้วย γ
 • เคมี: ใช้เพื่อบ่งบอกสถานะพลังงานเฉพาะหรือรูปร่างของโมเลกุล
 • ชีววิทยา: แทนประเภทเฉพาะของโปรตีนและรีเซปเตอร์

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ Gamma โดยใช้คีย์บอร์ด รหัส Alt และ LaTeX

 • Windows: กดค้าง Alt และพิมพ์ 226 (สำหรับตัวเล็ก) หรือ 915 (สำหรับตัวใหญ่) บน numeric keypad แล้วปล่อย Alt
 • Mac: สำหรับตัวเล็ก คุณมักต้องใช้เมนูตัวอักษรพิเศษหรือคัดลอกจากที่อื่น สำหรับตัวใหญ่ ก็ทำอย่างเดียวกัน
 • Linux: กด Ctrl + Shift + u แล้วพิมพ์ 03b3 (สำหรับตัวเล็ก) หรือ 0393 (สำหรับตัวใหญ่) แล้วกด Enter
 • HTML: สำหรับตัวเล็กใช้ γ และสำหรับตัวใหญ่ใช้ Γ
 • LaTeX: สำหรับตัวเล็ก ใช้คำสั่ง \gamma สำหรับตัวใหญ่ พิมพ์ \Gamma

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ Gamma (ตัวเล็ก)สัญลักษณ์ Gamma (ตัวใหญ่)