เพียงสแกนรหัส qr เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi วิธีที่ง่ายที่สุดในการให้ข้อมูล Wi-Fi รวมถึง SSID และรหัสผ่าน โปรดอย่าตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ด้วย SSID ที่ซ่อนอยู่เนื่องจากอุปกรณ์ Android ไม่สามารถเชื่อมต่ออย่างถูกต้องผ่าน QR-Code