@
มันจะแปลงเป็น URL พิเศษ, โทรศัพท์สมาร์ทจะเปิดบัญชีทวีตโดยใช้ Twitter App