มันจะสร้างรหัส QR สมาร์ทซึ่งจะเปิดร้าน App หรือตลาดหุ่นยนต์ตามโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกัน