มันจะแปลงเป็น URL พิเศษ, โทรศัพท์สมาร์ทจะเปิดหน้า facebook โดยใช้ facebook App