1. เปิดแท็บใหม่ ➕
  2. ในแท็บใหม่
    • ไปที่ลิงค์: คัดลอก
    • คัดลอกซอร์สโค้ดของ HTML
  3. วางที่นี่ ▼
มันจะแปลงเป็น URL พิเศษ, โทรศัพท์สมาร์ทจะเปิดหน้า facebook โดยใช้ facebook App