คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

  • ความยาวข้อความ จำกัด ได้ไม่เกิน {1} อักขระ
  • รองรับรหัส QR
  • เพจที่สร้างจะหมดอายุใน 24 ชั่วโมง
  • URL ของหน้าเว็บที่สร้างมีที่อยู่ IP
  • โปรดปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับหน้าที่สร้างขึ้น:
  • ไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
  • หุ่นยนต์จะไม่สร้างดัชนี
  • รูปแบบ URL: /copy/v1/{text}/{ip}-{time}-{token}
  • อย่าสร้าง URL ให้สั้นลงหากหน้านั้นมีเนื้อหาที่เป็นความลับ