🗑️ ตะกร้าขยะ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleตะกร้าขยะ
GoogleWastebasket
Twitterตะกร้าใส่ขยะ
Unicodeตะกร้าขยะ
คำพ้องความหมายกระป๋อง ขยะ ตะกร้า ถังขยะ และเศษขยะ
หมวดหมู่สิ่ง | สำนักงาน

ภาพ

ตะกร้าขยะ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🗑️ 1F5D1 FE0F ตะกร้าขยะ
🗑 1F5D1 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน