🗂️ ที่คั่นบัตรรายการ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleกระดาษแบ่งบัตรรายการ
GoogleCard index dividers
Twitterที่คั่นบัตรรายการ
Unicodeที่คั่นบัตรรายการ
คำพ้องความหมายดัชนี ที่คั่น บัตร และรายการ
หมวดหมู่สิ่ง | สำนักงาน

ภาพ

ที่คั่นบัตรรายการ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🗂️ 1F5C2 FE0F ที่คั่นบัตรรายการ
🗂 1F5C2 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน