💼 กระเป๋าเอกสาร

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleกระเป๋าเอกสาร
Googleกระเป๋าเอกสาร
Twitterกระเป๋าเอกสาร
Unicodeกระเป๋าเอกสาร
คำพ้องความหมายกระเป๋าและเอกสาร
หมวดหมู่สิ่ง | สำนักงาน

ภาพ

กระเป๋าเอกสาร อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
💼 1F4BC กระเป๋าเอกสาร