📋 คลิปบอร์ด

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleคลิปบอร์ด
Googleคลิปบอร์ด
Twitterคลิปบอร์ด
Unicodeคลิปบอร์ด
หมวดหมู่สิ่ง | สำนักงาน

ภาพ

คลิปบอร์ด อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
📋 1F4CB คลิปบอร์ด